Registration

सम्मेलन दर्ता फारम - अकोराब सदस्यका लागि मात्र

4th AMARC Asia-Pacific Regional Conference 16-19 November 2018, Yogyakarta, Indonesia

1) Basic Information

  • - select your title -
  • Mr.
  • Mis.
First Name:
Organisation:
Phone Number:
Address:
Last Name:
Position:
Email Address:
Citizenship
तपाईंलाई सजिलो लाग्ने भाषा?
What is your preferred language for communication?
के तपाईं अङग्रेजी भाषामा सामन्य सम्वाद गर्नसक्नुहुन्छ? ( सक्छु वा सक्दिन मात्रै लेख्नुहोस)
Can you manage communicate in English language? (please respond in yes or no)
के तपाईं अमार्कका अघिल्ला कुनै सम्मेलनहरूमा सहभागि हुनुभएको छ? ( यदि छ भने कुन चाहीँ खुलाउनुहोस )
Have you attended any or all of the previous AMARC Asia Pacific Regional Conferences? If yes, specify the conference (such as Jakarta 2005, Bangalore 2010, Seoul 2013):
तपाईंको हाल सामुदायिक रेडियोसितको सम्बन्ध के हो वा कुन किसिमको हो, ५० शब्द ननाघि व्याख्या गर्नुहोस ।
Briefly describe your current involvement (broadcaster/ board member/academic/ researcher/ donor/activist/technician/trainer/others) in community radio (max. 50 words):

तल ऊल्लेखित विषयहरु मध्ये तपाईंको बढि रुचि कुनमा छ, ( YES/ NO ) चिन्ह लगाउनुहोला?

Which of the following do you want to discuss during the regional conference?
जोखिम न्यूनिकरण र सामुदायिक रेडियो
Disaster risk reduction and community radio
वसाई सराई, मानव तस्करी र सामुदायिक रेडियो
Migration and human trafficking vis-à-vis community radio
बढ्दो सामाजिक एवं राजनैतिक अतिवाद, आतन्कवाद र सामुदायिक रेडियो
Rise of radicalism & extremisms and community radio
लिङ्गका आधारमा गरिने हिंसा, अल्पसङ्ख्यक लक्षित हिंसा र सामुदायिक रेडियो
Gender based violence, violence against minorities and community radios
सामुदायिक रेडियो सङ्गठनहरुको भुमिका - चुनाैित र सम्भावनाहरु
Role of community radio associations and federations
आर्थिक एवं सामाजिक विभेद बिरुद्ध सामुदायिक रेडियोको भुमिका
Addressing social and economic inequality through community radio
सामुदायिक प्रशारणको दिगोपन - चुनाैित र सम्भावनाहरु
Sustainability of community broadcasting
नयाँ प्रविधि, विविध प्रविधिहरू विचको सहकार्य र सामुदायिक रेडियो
Technological convergence and community radio
तपाईं यस सम्मेलनमा आफ्नो तर्फबाट कुनै किसिमको सिप वा ज्ञानमूलक योगदान पुर्याउन चाहनुहुन्छ कि, ५० शब्द ननाघि लेख्नुहोस? (max. 50 words)
What experiences, knowledge and skills can you contribute to the conference? (max. 50 words)